Đăng ký
Đăng nhập


server

CLOUDPBX CC CallCenter

  • Nhận diện khách hàng
  • Hiển thị thông tin Inbound Outbound
  • Log cuộc gọi, hiển thị lịch sử gọi lên
  • Call Forward, Redirect...
  • Tích hợp SMS, Ticket, CRM
  • Call, Gác máy ngay trên trình duyệt

Chi tiết

Tính năng vượt trội, tích hợp CRM quản trị khách hàng, full giám sát, thống kê

CloudPBX - Nâng tầm thương hiệu

Bằng cách sử dụng CloudPBX khách hàng của bạn sẽ cảm thấy hài lòng với chất lượng chăm sóc khách hàng của công ty bạn. Tìm hiểu xem tại sao

VCLOUDPBX

Tổng đài ảo trên nền điện toán đám mây
với nhiều tính năng hơn

Chi tiết

VCLOUD CC

Sử dụng tổng đài ảo cho chăm sóc
khách hàng, CallCenter

Chi tiết